OM OK MILAN

Styrelsen 2018
Ordf.Marie-Louise Forsberg-Fransson 070-5157409 endast mobil
Vice ordf.Eva Korkeakoski 0587-143 61
SekrKjell Westerberg0587-137 11
KassörStefan Öberg0587-124 16
LedamotLars-Erik Larsson0587-134 50
LedamotLeif Eriksson0587-144 47
LedamotFilip Söderlund073-5850934

Bli medlem och stöd OK Milan

HISTORIA

Milan - fotboll eller orientering?

Orienteringsklubben Milan bildades en februarikväll - på anrika Pershytte Grufvebolags matservering - samma år som Snoddas slog publikrekord i Nora Folkets Park. Och då vet ju alla, som kommer ihåg Snoddas förstås, att vi talar om år 1952. Tidigare hade orienterarna på orten representerat IFK Noras orienteringssektion samt den i Gyttorp verksamma föreningen IK Noraskog.

Just före bildandet av specialklubben Milan hade främst orienterarna i IFK Nora känt sig lite "avglömda" då det mesta i kamratföreningen kretsade kring fotboll, bandy och annan arenaidrott. Man bestämde sig för att gå sin egen väg tillsammans med orienterarna i Noraskog.

Och trots att man var lite gramse för att fotbollen tog allt intresse så skaffade man sig ett synnerligen fotbollsklingande namn: MILAN. Till och med den kände "Rit-Ola" gjorde en kul grej i Expressen om det märkliga namnet på den nya skogsluffarklubben. Märk väl att han gjorde den klassiska teckningen i tron att Noraorienterarna verkligen hade lånat MILAN-namnet från Italien och sedan satt "OK" före. Märk väl.

Så var ju inte alls fallet. Milan syftar naturligtvis på den i Nora Bergslag förr så vanliga kolmilan - vilket åtskilliga kolbottnar bär vittne om i dessa trakter. Redan det första året fick klubben sina största framgångar med seger både på ind. dag-DM och natt-DM genom senioren Kåre Mossberg. Året därpå tog seniorerna hem Budkavle-DM genom Bertil Olsson, Gösta Andersson och Kåre Mossberg. Efter detta har framgångarna växlat med både höga höjder och djupa sänkor - för att tala orienteringsspråk.

Klubbens förste ordförande var Max Mossberg och han styrde klubben under hela 20 år fram till 1972. Så kom andra namn att under kortare perioder svinga klubban; Bertil Davidsson, Hans Hacksell, Bo Gustavsson, Anders Bergman, Nils-Gunnar Larsson, Jan-Olof Sandell. På klubbens sista årsmöte valdes för första gången en kvinna som ordförande och hennes namn är Agneta Hasselkvist.

År 1957 fick klubben sin första klubbstuga, belägen alldeles väster om staden vid Fibbetorpsområdet. Här stannade stigfinnarna till 1968 då man fick erbjudande att hyra den 10 år gamla matbespisningen vid den då nedlagda Pershytte skola. Under ett antal år höll man så till i den barackliknande men tämligen stora byggnaden. Herr- och dambastu inreddes i källaren och man gjorde lokalen trivsam i största allmänhet.

197 blev även det ärevördiga skolhuset hyresledigt och med liv och lust tog sig medlemmarna an renovering, golvslipning, tapetsering etc. Fram till år 1994 hyrde klubben huset av Nora Kommun men sistnämnda år fick man erbjudande att köpa detsamma till en symbolisk summa. Detta skedde också efter att Norabygdens Skidklubb (som också varit med och delat lokalerna) flyttat till Digerberget. Och på den stigen är det.

Åtskilliga kartor har framställts genom klubben försorg genom åren. Den första bar namnet "Skymhyttebladet" och var signerad med årtalet 1968. Därefter har ytterligare ett 25-tal specialkartor lämnat trycket. Klubbens tävling "Milronden" startade som en nattorientering, men efter ett antal år övergick den till en sedvanlig dagtävling.

Något skryt om våra framgångar genom åren vill vi ej trötta läsaren med i detta medium. Dock har vi deltagit i klassiska Tiomila nära nog varje år sedan 1965, likaså 5-dagars (där vi också har en medlem, Lars Israelsson, som sprungit alla etapper utom 5). Vi har haft fina framgångar på Ungdomens Tiomila osv. För att hålla humöret uppe på alla s.k. åldbåjsar i klubben så deltar vi nästan varje år i den spännande H 43-kaveln i Östergötland. Och så vidare.

Vi har en stor skara ungdomar som "går på kurs" - vilket gör att återväxten är god. Medlemsantalet är i skrivande stund 410 st. För att visa att vi verkligen lever upp till vårt lite originella klubbnamn så har vi i egen regi, och tack vare kolarbasen Ernst Karlsson (!), rest och kolat 3 stycken milor sedan år 1991. År 1992 fyllde klubben 40 bast med en hejdundrande jubileumsfest på Åkerby, norr om staden Nora. Och år 2002 fyller vi 50 år! Ja det var lite klubbhistoria - nedtecknat i en rasande fart av en medlem som tack vare att han lärt sig konsten att skriva maskin och stava någorlunda rätt fick uppdraget: Att sitta inne och författa sent en lördagkväll i stekheta juli 1997 (när andra är ute och dansar och har kul). Men medge att det var ett fyndigt namn jag fick till som signatur.

MR PathfinderNamn:
Lösenord:
Hjälp!!