O-RINGENFUNKTIONÄRER, ÄNDRING AV TID

Generalrepetition i Rangeltorp lördag 24 juli, samling kl.11.30 vid barnpassningen. Repetitionen börjar kl. 12.00.

Vid generalrepetitionen är det bra om Du kan komma, då är allt uppbyggt och klart. Det kan vara bra att ha sett hur det ser ut innan tävlingsveckan drar igång.

Informationspapper, krisplan och funktionärsparkeringslapp delas ut av Inger P. Kontakta någon av oss för ev. förmedling av dessa.

Tänk på att i möjligaste mån samåka!Skriven av Åsa W. den [2010-07-21 18:31:17]


KOMMENTARER
Kommentera denna nyhet

Ingen har kommenterat denna nyhet ännu...


Namn:
Lösenord:
Hjälp!!