UTBILDNING I FÖRENINGSKUNSKAP TIS 30/10-07 18:30-21.00 FÖRENINGARNAS HUS

SISU erbjuder utbildning i samarbete med kommunen.

Kursen vänder sig till Styrelser och andra representanter för klubbar.
Föreningskunskap
• Vad är en förening?
• Hur och varför bildas en förening?
• Vilken är styrelsens roll och ansvar?
• Vilken betydelse har medlemskapet?
• Tillgänglighet/Anläggningar!
• Ungdomar och idrottsföreningen!
• Ledare!
Sven Göran Gustafson, SISU Idrottsutbildarna
Det finns anmälnings formulär på SISU´s hemsida.
Undertecknad kan även förmedla deltagande.
Även tel 0587-81292 Inger Källqvist fungerar som anmälning.
Anm. senast 23 okt.Skriven av Kjell Westerberg den [2007-10-16 22:24:56]


KOMMENTARER
Kommentera denna nyhet

Ingen har kommenterat denna nyhet ännu...


Namn:
Lösenord:
Hjälp!!