INBJUDAN TILL OK MILANS ÅRSMÖTE SÖN 29 JAN 17:00 I KLUBBSTUGAN

Fika med...


Dagordning vid OK Milans årsmöte 2012-01-29

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Mötets behöriga utlysande.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av protokolljusterare och rösträknare.

7. a) Verksamhetsberättelsen.

b) Kassörens rapport.

8. Revisorernas berättelse.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av medlemsavgift och tävlingsavgift.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året.

12. Behandling av styrelsens förslag.

13. Val av funktionärer för 2012.

14. Fullmakt för representant till ÖLOF´s årsmöte.

15. Diga.

16. Övriga frågor.

17. Mötets avslutande.

- Överlämnande av vandringspris Iris Wångs minne. (styrelsen utser)
- Val av årets MILANIT. Förslag kandidater från valberedning och mötet. Röstning under fika.
- Information och revision avseende Per Wickströms minnesfond.
- Fika.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Styrelsen i Jan. 2012
Skriven av Kjell W den [2012-01-15 20:56:54]


KOMMENTARER
Kommentera denna nyhet

Ingen har kommenterat denna nyhet ännu...


Namn:
Lösenord:
Hjälp!!