ANMÄLAN TILL SLUTSKUBBET

ALLA KAN VARA MED !!

Slutskubbet, lördagen den 27. november, blir lagtävling med en tremanna- och en tvåmannaklass. Sträcka 1 är ca 1,5 km och så lätt att även nybörjare - såväl ungdomar som vuxna- kan vara med. Sträcka 2 och 3 är ca 3,6 km och gafflade och springs parallellt i tremannaklassen, vilket innebär att löparna går ut samtidigt och tiden tas när den siste går i mål. Tvåmannaklassen springer en av de gafflade sträckorna.
Gemensam start klockan 10.
Ta med sportident - kan också lånas.
Trevliga priser.

Målsättningen är att styrelse och kommittér skall ha minst två lag vardera. I övrigt ser vi gärna lag bestående av familjer, grannar, arbetskamrater etc. Du kan också anmäla dig enskilt så sätter vi ihop laget.

Anmälan med lagsammansättning och lagnamn till Leif Hjulström - leif.hjulstrom@spray.se eller telefon 12453 senast den 25 november.

GLÖM INTE ATT ANMÄLA DIG TILL FESTEN OCKSÅ !



Skriven av Leif Hjulström den [2010-11-16 09:16:08]


KOMMENTARER
Kommentera denna nyhet

Kommenterat av: Niklas [2010-11-26 07:36:51]
De mindre kan försöka påminna mamma/pappa att ta med pulkan....;-)



Namn:
Lösenord:
Hjälp!!